تاریخچه

سال 1379 با وجود بسياري مشكلات تعدادي از دست اندركاران توليد سرب و روي كشور اقدامات لازم براي تأسيس انجمن را انجام دادند و در حدود سال 1380 انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران تشكيل شد.

ابتدا 22 كارخانه عضو اين اتحاديه بودند كه فقط 12 شركت آن فعال و بقيه در حال ساخت بودند. درآن زمان آقايان مرادلو، وثيقي مطلق، شفائي، نامغ و انصاري به عضويت هيات مديره درآمدند و پس از دو سال آقايان اوحدي و جميلي جايگزين نامغ و شفائي شدند. البته آقاي شفائي هم اكنون به عنوان دبير انجمن فعال مي باشد.تاریخچه انجمن صنایع و معادن روی ایران

توليد شمش روي در ايران  صنعتي نوپاست كه قدمتي حدودا 12 ساله دارد. ايران پيش از اين يك واردكننده صرف بوده، اما با سرمايه گذاري بخش خصوصي كشور پيش بيني مي شود كه امسال بيش از 300 هزار تن فلز روي توليد شود كه از اين مقدار حدود 100 هزار تن به مصرف داخل مي رسد و مابقي توليد صادر مي شود كه بايد براي اجراي مطلوب اين روند برنامه ريزي شود.